Keystone logo

Chuẩn bị Kiểm tra

Luyện thi giúp học sinh, sinh viên sẵn sàng cho kỳ thi đại học, thi vào đại học. Điều này có thể là trong các lớp học hoặc một đối một. Duyệt qua các tùy chọn bên dưới để tìm lựa chọn chuẩn bị cho bài kiểm tra phù hợp với bạn.

 • logo
  PrepScholar cung cấp các khóa học luyện thi trực tuyến giá cả phải chăng cho SAT, ACT, GRE và GMAT. Chương trình của nó tùy chỉnh việc học theo điểm mạnh và điểm yếu của học sinh. Các khóa học của họ được thiết kế một cách chiến lược và khoa học nhằm đào tạo sinh viên trong chính xác những lĩnh vực phù hợp với khả năng của họ.
 • logo
  Magoosh cung cấp dịch vụ luyện thi SAT trực tuyến giúp việc học các bài kiểm tra tiêu chuẩn trở nên dễ dàng, hiệu quả và thú vị. Học sinh có thể học mọi lúc, mọi nơi từ máy tính hoặc điện thoại, và Magoosh chỉ bằng một phần nhỏ chi phí của các lớp học hoặc gia sư — nhưng với kết quả tương tự hoặc tốt hơn. Hơn 1750 câu hỏi thực hành và hơn 200 bài học video
 • logo
  Magoosh cung cấp dịch vụ luyện thi GRE trực tuyến giúp việc học các bài kiểm tra tiêu chuẩn trở nên dễ dàng, hiệu quả và thú vị. Học sinh có thể học mọi lúc, mọi nơi từ máy tính hoặc điện thoại, và Magoosh chỉ bằng một phần nhỏ chi phí của các lớp học hoặc gia sư — nhưng với kết quả tương tự hoặc tốt hơn. Hơn 1.400 câu hỏi thực hành và hơn 250 bài học video
 • logo
  Magoosh cung cấp dịch vụ luyện thi TOEFL trực tuyến giúp việc học các bài thi chuẩn hóa trở nên dễ dàng, hiệu quả và thú vị. Học sinh có thể học mọi lúc, mọi nơi từ máy tính hoặc điện thoại, và Magoosh chỉ bằng một phần nhỏ chi phí của các lớp học hoặc gia sư — nhưng với kết quả tương tự hoặc tốt hơn. Hơn 420 câu hỏi thực hành và hơn 140 bài học video
 • logo
  Magoosh cung cấp dịch vụ luyện thi IELTS trực tuyến giúp việc học các bài thi chuẩn hóa trở nên dễ dàng, hiệu quả và thú vị. Học sinh có thể học mọi lúc, mọi nơi từ máy tính hoặc điện thoại, và Magoosh chỉ bằng một phần nhỏ chi phí của các lớp học hoặc gia sư — nhưng với kết quả tương tự hoặc tốt hơn. Hơn 600 câu hỏi thực hành và hơn 125 bài học video
 • logo
  Magoosh cung cấp dịch vụ luyện thi ACT trực tuyến giúp việc học các bài thi chuẩn hóa trở nên dễ dàng, hiệu quả và thú vị. Học sinh có thể học mọi lúc, mọi nơi từ máy tính hoặc điện thoại, và Magoosh chỉ bằng một phần nhỏ chi phí của các lớp học hoặc gia sư — nhưng với kết quả tương tự hoặc tốt hơn. 1.300+ câu hỏi thực hành và hơn 250 bài học video
 • logo
  Magoosh cung cấp dịch vụ luyện thi GMAT trực tuyến giúp việc học các bài kiểm tra tiêu chuẩn trở nên dễ dàng, hiệu quả và thú vị. Học sinh có thể học mọi lúc, mọi nơi từ máy tính hoặc điện thoại, và Magoosh chỉ bằng một phần chi phí của các lớp học hoặc gia sư — nhưng với kết quả tương tự hoặc tốt hơn. Hơn 1.300 câu hỏi thực hành và hơn 340 bài học video