Keystone logo

Kiểm tra Sinh viên

Các bài kiểm tra và bài kiểm tra của học sinh nhằm xác định xem học sinh có đủ điều kiện cho các loại bằng cấp khác nhau hay không, vì vậy điều rất quan trọng là học sinh và sinh viên tương lai phải tìm hiểu về hình thức và yêu cầu của các bài kiểm tra khác nhau và học tập chăm chỉ cho chúng, để có được chương trình mong muốn của họ và trường đại học.

  • logo
    Magoosh cung cấp dịch vụ luyện thi SAT trực tuyến giúp việc học các bài kiểm tra tiêu chuẩn trở nên dễ dàng, hiệu quả và thú vị. Sinh viên có thể học mọi lúc, mọi nơi từ máy tính hoặc điện thoại và Magoosh chỉ bằng một phần nhỏ chi phí của lớp học hoặc gia sư — nhưng với kết quả tương tự hoặc tốt hơn. {Break} 1750+ câu hỏi thực hành và hơn 200 bài học video