Keystone logo

Khoản vay dành cho sinh viên

Các khoản vay sinh viên cung cấp tài chính cho sinh viên để hỗ trợ họ trong học tập, thường được cung cấp với các điều kiện tốt hơn so với các hình thức cho vay khác. Số tiền này thường được hoàn trả khi tốt nghiệp và đảm bảo việc làm.

  • logo
    Prodigy Finance cung cấp các khoản vay sinh viên cho sinh viên quốc tế thạc sĩ. Các khoản vay dựa trên tiềm năng trong tương lai, nghĩa là bạn có thể đi du lịch khắp thế giới và lấy bằng thạc sĩ hàng đầu mà không cần lo lắng về tài sản thế chấp hoặc người đồng ký. Tìm kiếm từ danh sách 740 trường học của Prodigy Finance tại 18 quốc gia khác nhau.
  • logo
    Nhận số tiền bạn cần để giúp giáo dục đại học thành công. Các khoản vay dành cho sinh viên từ Sallie Mae® có thể giúp ích!