Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên  (MSc) trong Vật lý thiên văn trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2023/2024

3 MSc Các chương trình trong Vật lý thiên văn trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2023/2024

Tổng quat

Các chương trình vật lý học thiên thể có thể dạy học sinh về các khía cạnh vật lý của các thiên thể. Trong một chương trình như vậy, học sinh có thể nghiên cứu các chủ đề khoa học và toán khác nhau cùng với các chủ đề thiên văn học như vũ trụ học, sự tiến hóa sao, và các hành tinh.

Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

MSc, hay Thạc sĩ Khoa học tự nhiên, là một văn bằng học thuật được quốc tế thừa nhận rộng rãi thể hiện kiến thức và sự thành thạo của người học về một lĩnh vực hoặc chủ đề nhất định. Hầu hết các chương trình MSc đều yêu cầu hai năm để hoàn thành, sinh viên tốt nghiệp có thể đi làm hoặc tiếp tục đi học ở bậc cao hơn.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • MSc
  • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Khoa học tự nhiên
  • Khoa học không gian
  • Vật lý thiên văn
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan