Keystone logo

1 MSc Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Vật lý học Vật lý lý thuyết trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cho 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • MSc
  • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Khoa học tự nhiên
  • Vật lý học
  • Vật lý lý thuyết
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

MSc Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Vật lý học Vật lý lý thuyết

Một sinh viên vật lý lý thuyết có thể khám phá lĩnh vực này thông qua bài tập trên lớp, phòng thí nghiệm, bài giảng và nghiên cứu. Những kỹ năng mà họ đạt được có thể giúp họ có được sự nghiệp trong nhiều ngành công nghiệp. Các nhà vật lý có thể làm việc với các kỹ sư, trở thành nhà giáo dục hoặc nghiên cứu người máy. Những khả năng này và những khả năng khác được mở ra cho sinh viên vật lý lý thuyết.

Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

MSc, hay Thạc sĩ Khoa học tự nhiên, là một văn bằng học thuật được quốc tế thừa nhận rộng rãi thể hiện kiến thức và sự thành thạo của người học về một lĩnh vực hoặc chủ đề nhất định. Hầu hết các chương trình MSc đều yêu cầu hai năm để hoàn thành, sinh viên tốt nghiệp có thể đi làm hoặc tiếp tục đi học ở bậc cao hơn.