Keystone logo

5 Bán thời gian MSc Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Toán học Toán học ứng dụng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • MSc
  • Khoa học tự nhiên
  • Toán học
  • Toán học ứng dụng
  • Bán thời gian
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Bán thời gian MSc Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Toán học Toán học ứng dụng

Những người trong chương trình toán học ứng dụng có thể học hỏi làm thế nào để giải quyết vấn đề thực tế trong các lĩnh vực khác nhau thông qua việc sử dụng các phương pháp số cá nhân. Những kỹ thuật này cũng có thể giúp giải thích và dự đoán hiện tượng quan sát được và không quan sát được.

MSc, hay Thạc sĩ Khoa học tự nhiên, là một văn bằng học thuật được quốc tế thừa nhận rộng rãi thể hiện kiến thức và sự thành thạo của người học về một lĩnh vực hoặc chủ đề nhất định. Hầu hết các chương trình MSc đều yêu cầu hai năm để hoàn thành, sinh viên tốt nghiệp có thể đi làm hoặc tiếp tục đi học ở bậc cao hơn.

Học bán thời gian cho phép một người có được bằng cấp hoặc bằng cấp ngay cả khi họ không thể đi học toàn thời gian. Người ta có thể học theo tốc độ của riêng mình, dần dần tích lũy tín chỉ để được tính vào trình độ cuối cùng.