Keystone logo

44 MSc Các chương trình trong Tư pháp hình sự 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • MSc
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Tư pháp hình sự
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (44)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MSc Các chương trình trong Tư pháp hình sự

Các thạc sĩ, hoặc bằng thạc sĩ về khoa học, là một bằng cấp cao cấp cho học viên đã hoàn thành một chương trình một hoặc hai năm nữa sau khi hoàn thành bằng cử nhân. Bằng cấp cao này thường mở ra khả năng để nghiên cứu thêm hoặc thăng tiến sự nghiệp. Với một bằng thạc sĩ, sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp cận công việc tốt hơn và mức chi trả cao hơn và lợi ích.

Học sinh đang dự tính một công việc trong thực thi pháp luật có thể tự hỏi, "một Thạc sĩ Tư pháp hình sự là gì" và "Có giá trị theo đuổi mức độ này?" Công lý hình sự là một khái niệm rộng bao gồm các luật được sử dụng để xác định và truy tố tội phạm và những tổ chức thành lập để duy trì trật tự xã hội, phòng chống tội phạm, quản lý và công lý. Chương trình có thể bao gồm các khóa học như tội phạm, vấn đề pháp lý, tư pháp hình sự quốc tế, pháp lý, nhân quyền, và nhiều hơn nữa.

Lợi ích của việc hoàn thành một chương trình Thạc sĩ Tư pháp hình sự liên quan đến việc tiếp cận việc làm có thu nhập tốt và một cạnh khi nói đến cạnh tranh cho các công việc ưa thích. Tuy nhiên, những lợi ích hoàn thành mở rộng ra ngoài lợi ích tài chính. Sinh viên tốt nghiệp thường phát triển một sự hiểu biết tốt hơn về sự phức tạp phải đối mặt với xã hội hiện đại. Khi họ đạt được sự hiểu biết này, sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị để làm việc trong lĩnh vực này với cả lòng từ bi và sự công bằng.

Chi phí hoàn tất chương trình kiểu này là khác nhau từ một trường khác và đặc biệt là qua biên giới quốc gia. Để xác định chương trình nào là thích hợp nhất, sinh viên nên liên hệ với các trường trực tiếp.

Cơ hội việc làm tiếp theo hoàn thành Thạc sĩ Tư pháp hình sự lây lan trên toàn bộ phổ công lý pháp luật và tội phạm. Vị trí có thể bao gồm những luật sư, thẩm phán, hoặc chính thức chính sách.Một số sinh viên tốt nghiệp trở thành tội phạm học, chính trị gia, các nhà hoạch định chính sách hoặc quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình thạc sĩ có thể chọn để làm việc trong lĩnh vực quản lý tội phạm kinh tế hoặc là những người ủng hộ nhân quyền.

&nbsp

Những cá nhân đang xem xét một nghề nghiệp trong tư pháp hình sự có thể tìm hiểu thêm bằng cách xem xét các thông tin trong các danh sách chương trình. Xem lại các trường học và các chương trình khác nhau dưới đây và điền vào mẫu dẫn để có được thông tin cụ thể. Tìm kiếm các chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.