Keystone logo

5 MSc Các chương trình trong Nghiên cứu Bền vững Môi trường bền vững Phòng chống thảm họa 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • MSc
  • Nghiên cứu Bền vững
  • Môi trường bền vững
  • Phòng chống thảm họa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Bền vững (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MSc Các chương trình trong Nghiên cứu Bền vững Môi trường bền vững Phòng chống thảm họa

Một Thạc sĩ Khoa học là một bằng sau đại học thường được theo đuổi sau khi Cử nhân Khoa học. Hầu hết các trường đại học đều giành được bằng cấp này cho các nghiên cứu về khoa học, y học hoặc toán học. Giống như các thạc sĩ khác, một thạc sĩ có thể mất từ ​​một đến hai năm để kết thúc.

Thạc sĩ về Phòng ngừa Thiên tai là gì? Chương trình học này xem xét các phương thức mà các chuyên gia có thể giảm nguy cơ thiên tai do thiên nhiên và nhân tạo gây ra. Các khóa học có thể tập trung vào việc đáp ứng, chuẩn bị và phục hồi xung quanh thiên tai, cũng như khả năng phòng ngừa tiềm năng. Nhiều chương trình sử dụng hỗn hợp các bài giảng, thảo luận và các dự án làm công cụ học tập. Học sinh có thể được yêu cầu học một số môn học như quản lý rủi ro, lịch sử trợ giúp nhân đạo, các nguyên tắc cơ bản của dịch tễ học, thay đổi khí hậu và quản lý thiên tai, các phương pháp nghiên cứu và đánh giá, cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và sức khoẻ toàn cầu.

Một trong những lợi ích chính thu được từ chương trình sau đại học này trong phòng chống thảm hoạ là khả năng suy nghĩ nghiêm túc trong những tình huống khó khăn. Kỹ năng quan trọng này có thể giúp học sinh hoạt động tốt dưới áp lực cả về công việc lẫn cuộc sống hàng ngày của mình. Những người tham gia cũng có thể học cách giao tiếp và lãnh đạo tốt hơn.

Chi phí của Thạc Sĩ Phòng Chống thiên tai có thể thay đổi từ trường này sang trường khác. Vì lý do này, sinh viên nên liên hệ với trường họ muốn tham dự để có được một học phí ước tính.

Các sinh viên tốt nghiệp với mức độ này thường được tìm kiếm bởi các cơ quan chính phủ, các tập đoàn lớn và các tổ chức phi lợi nhuận vì những kỹ năng chuyển nhượng mà họ đạt được. Một số sinh viên có thể tiếp tục trở thành các nhà nhân đạo hay các nhà xây dựng hòa bình. Những người khác có thể tham gia vào các cấp bậc của công ty như các nhân viên quản lý rủi ro hoặc CEO. Các sinh viên khác có thể chuyển sang công vụ trong các vai trò bao gồm hoạch định chính sách, nhân viên lập kế hoạch khẩn cấp hoặc chuyên gia quản lý thiên tai. Một số học giả có thể chọn tiếp tục học thông qua tiến sĩ.

Sinh viên có thể tham gia các khóa học cho một Thạc sĩ Phòng chống Lừa đảo trực tuyến hoặc tại các trường trên khắp thế giới. Để đăng ký, hãy tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào form dẫn đầu.