Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 15 Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên  (MSc) trong Phát triển nguồn nhân lực 2023

15 MSc Các chương trình trong Phát triển nguồn nhân lực 2023

Tổng quat

Độ đông nhiều cử nhân chọn để theo đuổi một Thạc sĩ Khoa học, hoặc bằng thạc sĩ, để tiếp tục giáo dục của họ và mở rộng cơ hội nghề nghiệp của họ trong một lĩnh vực nhất định. Chương trình cử nhân của thạc sĩ mất khoảng hai hoặc ba năm để hoàn thành, và một số sinh viên tốt nghiệp chọn để tiếp tục giáo dục của họ sau đó để có được một bằng cấp cao thậm chí cao hơn.

Chỉ cần một thạc sĩ về Phát triển nguồn nhân lực là gì? Tất nhiên nghiêm ngặt của nghiên cứu này là nhằm tăng cường và phát triển các kỹ năng rất hấp dẫn của các chuyên gia nguồn nhân lực hàng đầu hiện nay. Chủ đề và lĩnh vực nghiên cứu chung thường bao gồm kế toán và biên chế kỹ thuật, cân nhắc bảo hiểm, quản lý nói chung và kỹ thuật tuyển dụng, và các công nghệ mới và đang nổi lên và các chương trình phần mềm thường được sử dụng trong phòng nhân sự toàn cầu. Một số chương trình nhấn mạnh nguồn nhân lực khoa học xã hội như xã hội học và tâm lý con người, trong khi những người khác tập trung nhiều hơn về mặt tài chính của sự nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp thành công của Thạc sĩ Khoa học trong chương trình phát triển nguồn nhân lực nói chung có thể leo lên các bậc thang của công ty một cách nhanh chóng hơn đối thủ cạnh tranh nghề nghiệp ít được giáo dục của họ. Họ cũng thường kiếm được nhiều tiền hơn và thường có đủ điều kiện để làm việc trong giáo dục đại học, nếu muốn.

Học phí cho việc thu thập một Thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực thay đổi đáng kể từ chương trình để chương trình mà dựa vào các yếu tố như vị trí của trường và uy tín của hai trường và chương trình học cụ thể. Học sinh cần phải nói chuyện với mỗi trường quan tâm để biết thông tin học phí cụ thể.

Độ đông con người phát triển tổng thể của tài nguyên được chuẩn bị sẵn sàng cho công việc trong một loại rộng của môi trường doanh nghiệp toàn cầu. Nhiều người thấy công việc như quản trị viên biên chế hoặc các nhà quản lý, trong khi những người khác trở thành tuyển dụng nhân sự hoặc các nhà quản lý, đào tạo và phát triển các chuyên gia, các nhà quản lý quan hệ lao động hoặc lợi ích và quản lý bồi thường.

Học sinh quan tâm đến việc đẩy mạnh giáo dục của họ và cuối cùng là xây dựng một nghề nghiệp xứng đáng trong việc phát triển nguồn nhân lực nên khám phá những cơ hội rộng khắp toàn cầu chi tiết trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường được lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • MSc
  • Nghiên cứu quản trị
  • Nguồn nhân lực
  • Phát triển nguồn nhân lực
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (15)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập