Keystone logo

3 MSc Các chương trình trong Khoa học xã hội Nghiên cứu văn hóa Nghiên cứu di sản trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cho 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • MSc
  • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Khoa học xã hội
  • Nghiên cứu văn hóa
  • Nghiên cứu di sản
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MSc Các chương trình trong Khoa học xã hội Nghiên cứu văn hóa Nghiên cứu di sản

Những sinh viên muốn vào một lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu di sản có thể được hưởng lợi từ thông tin được giảng dạy trong một chương trình liên quan. Kiến thức về ngôn ngữ, nghệ thuật, khoa học và các địa điểm có ý nghĩa lịch sử cho phép học sinh tham gia vào sự nghiệp với các viện bảo tàng, trường học và thậm chí cả chính phủ.

Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

MSc, hay Thạc sĩ Khoa học tự nhiên, là một văn bằng học thuật được quốc tế thừa nhận rộng rãi thể hiện kiến thức và sự thành thạo của người học về một lĩnh vực hoặc chủ đề nhất định. Hầu hết các chương trình MSc đều yêu cầu hai năm để hoàn thành, sinh viên tốt nghiệp có thể đi làm hoặc tiếp tục đi học ở bậc cao hơn.