Keystone logo

1 MSc Các chương trình trong Luật sở hữu trí tuệ trong Áo cho 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • MSc
 • Nghiên cứu Pháp luật
 • Nghiên cứu luật kinh doanh
 • Luật sở hữu trí tuệ
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Pháp luật (1)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

  MSc Các chương trình trong Luật sở hữu trí tuệ

  Luật sở hữu trí tuệ là gì?

  Luật sở hữu trí tuệ là lĩnh vực luật liên quan đến việc bảo vệ các sáng tạo của trí tuệ, chẳng hạn như các phát minh, tác phẩm văn học và nghệ thuật, các biểu tượng và tên được sử dụng trong thương mại. Những sáng tạo này được gọi là "sở hữu trí tuệ" vì chúng là sản phẩm của trí tuệ. Luật sở hữu trí tuệ bao gồm luật bản quyền ở chỗ nó bảo vệ những nỗ lực sáng tạo; tuy nhiên, luật sở hữu trí tuệ mở rộng ra ngoài biểu đạt âm thanh và hình ảnh được bảo vệ theo bản quyền để bao gồm cả biểu đạt ý tưởng.

  Những nghề nghiệp có sẵn cho sinh viên luật sở hữu trí tuệ?

  Luật sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực luật chuyên biệt mang lại nhiều cơ hội thực hành. Các luật sư chuyên về luật sở hữu trí tuệ có thể làm việc trong lĩnh vực hành nghề tư nhân, cho cơ quan chính phủ hoặc cho một tập đoàn lớn. Một số chức danh công việc điển hình bao gồm luật sư bằng sáng chế, luật sư nhãn hiệu và luật sư bản quyền.

  Tại sao nghiên cứu luật sở hữu trí tuệ là quan trọng?

  Luật sở hữu trí tuệ rất quan trọng vì nó giúp bảo vệ những sáng tạo của trí tuệ. Lĩnh vực luật này trao cho mọi người quyền hợp pháp để kiểm soát cách sử dụng tài sản trí tuệ của họ và điều này có thể giúp ngăn người khác sử dụng trái pháp luật hoặc nhận công lao cho tác phẩm của ai đó.

  Tôi sẽ học gì trong thời gian học luật sở hữu trí tuệ?

  Tôi sẽ học gì trong thời gian học luật sở hữu trí tuệ?

  Trong thời gian học luật sở hữu trí tuệ, bạn sẽ tìm hiểu về các loại tài sản trí tuệ khác nhau, cách bảo vệ từng loại và cách giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc sử dụng hoặc sở hữu tài sản trí tuệ. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về luật bản quyền, luật bằng sáng chế và luật thương hiệu. Ngoài ra, bạn sẽ đạt được các kỹ năng nghiên cứu, viết và vận động bằng lời nói.

  Nếu bạn đang nghĩ đến việc đẩy mạnh giáo dục của bạn trong một cơ sở, nơi học tập xuất sắc được tôn trọng sau đó Áo cung cấp điểm đến tốt nhất. Các tổ chức này được nghiên cứu dựa do đó tạo điều kiện cho sinh viên có được ý tưởng về cách giải quyết vấn đề thực tế.

  MSc, hay Thạc sĩ Khoa học tự nhiên, là một văn bằng học thuật được quốc tế thừa nhận rộng rãi thể hiện kiến thức và sự thành thạo của người học về một lĩnh vực hoặc chủ đề nhất định. Hầu hết các chương trình MSc đều yêu cầu hai năm để hoàn thành, sinh viên tốt nghiệp có thể đi làm hoặc tiếp tục đi học ở bậc cao hơn.