Keystone logo

429 MSc Các chương trình trong Khoa học Đời sống 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • MSc
  • Khoa học Đời sống
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học Đời sống (429)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MSc Các chương trình trong Khoa học Đời sống

Bằng cử nhân cho sinh viên tốt nghiệp bao quát rộng rãi về một chủ đề. Những người muốn tiếp xúc sâu hơn với lĩnh vực này thường chọn để theo đuổi một Thạc sĩ Khoa học. Sau khi hoàn thành chương trình học, nhiều sinh viên phải mất từ ​​hai đến ba năm để lấy bằng thạc sĩ. Một số, tuy nhiên, hoàn thành các môn học ít hơn hoặc nhiều hơn thời gian.

Thạc sĩ về Khoa học Đời sống là gì? Những ai quan tâm đến sinh học thường muốn học thêm về khoa học đời sống. Kỷ luật rộng lớn này bao gồm nhiều khía cạnh của tự nhiên và sinh học. Trong khi mỗi chương trình khác nhau, hầu hết bao gồm các môn học chung về sinh vật sống và môi trường tự nhiên. Sinh viên cũng có thể học các môn học về khoa học đời sống, dinh dưỡng, công nghệ nước và các môn học liên quan khác. Thông thường, sinh viên làm việc chặt chẽ với các giáo sư, cố vấn học tập, hoặc các ủy ban giáo dục để điều chỉnh một khóa học cụ thể dựa trên các lĩnh vực quan tâm. Họ cũng có thể tiến hành nghiên cứu sâu rộng về một dự án để chuẩn bị cho việc viết một giấy chuẩn bị tốt nghiệp, giấy theo phong cách đỉnh cao.

Vì những người tham gia vào chương trình Thạc sỹ Khoa học Đời sống thường phát triển tư duy phê phán, lý luận phân tích và kỹ năng lập kế hoạch dự án nên họ thường được trang bị tốt để thành công trong khu vực công và khu vực tư nhân. Các kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức và lưu trữ hồ sơ mà họ có thể phát triển cũng thường giúp họ trong các dự án cá nhân của họ.

Chi phí tổng thể để theo học một chương trình Thạc sỹ Khoa học Đời sống thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm vị trí của cơ sở giáo dục và thời lượng của chương trình giảng dạy. Sinh viên thông minh thường chọn thảo luận về học phí và lệ phí với nhân viên tuyển sinh trước khi quyết định lấy mẫu.

Những người tốt nghiệp với Thạc Sĩ Khoa Học Đời sống có thể tìm được việc làm tích cực trong nhiều nghề khác nhau. Thứ nhất, sinh viên tốt nghiệp thường chọn làm việc trong phòng thí nghiệm khoa học, giữ các chức danh công việc như kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, giám đốc phòng thí nghiệm hoặc giám đốc cơ sở. Những người khác có bằng thạc sĩ quyết định làm việc trong khu vực kinh doanh, làm việc như những nhà quản lý và điều hành nghiên cứu và phát triển. Một số có thể theo đuổi công việc trong ngành phi lợi nhuận như là giám đốc điều hành, quản lý nghiên cứu, các nhân viên trợ cấp, hoặc cấp văn bản.

Sinh viên thường theo đuổi bằng Thạc sĩ Khoa học Đời sống trong cả phòng học thông thường và trực tuyến. Để biết thêm thông tin, hãy tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.