Keystone logo

6 MSc Các chương trình trong Khảo cổ học trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cho 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • MSc
 • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
 • Nhân văn học
 • Khảo cổ học
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nhân văn học (6)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  MSc Các chương trình trong Khảo cổ học

  Nghiên cứu các nền văn minh quá khứ thông qua cấu trúc và hiện vật của họ, bao gồm cả di tích vật lý, ảnh nghệ thuật, các công cụ và các đối tượng tôn giáo, để hiểu lịch sử và văn hóa của họ là chìa khóa cho chủ đề của khảo cổ học. Học sinh có thể chuyên về một lĩnh vực cụ thể như khu vực địa lý, thời hạn hoặc loại của xã hội.

  Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

  MSc, hay Thạc sĩ Khoa học tự nhiên, là một văn bằng học thuật được quốc tế thừa nhận rộng rãi thể hiện kiến thức và sự thành thạo của người học về một lĩnh vực hoặc chủ đề nhất định. Hầu hết các chương trình MSc đều yêu cầu hai năm để hoàn thành, sinh viên tốt nghiệp có thể đi làm hoặc tiếp tục đi học ở bậc cao hơn.