Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 13 Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên  (MSc) trong Điện toán đám mây 2023

13 MSc Các chương trình trong Điện toán đám mây 2023

Tổng quat

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Khoa học có thể muốn tiếp tục học thông qua Thạc sỹ Khoa học. Bằng cấp sau đại học này giúp sinh viên hiểu sâu hơn về lĩnh vực nghiên cứu cụ thể. Một thạc sĩ có thể mất một đến hai năm để hoàn thành.

Thạc sĩ về Điện toán đám mây là gì? Chương trình bằng cấp này chuẩn bị cho sinh viên hiểu rõ hơn về dữ liệu lớn, bảo mật đám mây, quản lý dự án và các phương pháp nghiên cứu. Các chương trình có thể bao gồm các luận án, các dự án nghiên cứu, bài giảng, thảo luận và các dự án nhóm. Các khóa học bắt buộc có thể thay đổi ở mỗi trường và có thể bao gồm cảnh quan dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các dịch vụ web, công nghệ phần mềm đám mây và bảo mật ảo hoá đám mây.

Sinh viên có được kỹ năng phát triển phần mềm mạnh mẽ thông qua nghiên cứu này, có thể chuẩn bị cho họ cho một sự nghiệp khác nhau trong thế giới công nghệ hiện đại tiên tiến. Nhiều khóa học giúp học sinh nâng cao kỹ năng tư duy và kỹ năng giao tiếp của mình. Tất cả các kỹ năng này có thể làm cho sinh viên tốt nghiệp thành công hơn các chuyên gia và cá nhân.

Chi phí của một thạc sĩ Điện toán đám mây có thể phụ thuộc vào trường học, thời gian của chương trình và năm. Vì có quá nhiều yếu tố nên người nộp đơn có thể tìm hiểu nhiều nhất về học phí bằng cách liên hệ trực tiếp với trường mà họ muốn tham dự.

Bởi vì điện toán đám mây là một lĩnh vực mở rộng nhanh chóng, có một nhu cầu cao cho các chuyên gia. Sinh viên có thể có nhiều cơ hội sau khi tốt nghiệp. Một số người tham gia trở thành nhà phát triển dịch vụ đám mây, chuyên gia bảo mật đám mây, kiến ​​trúc sư về phần mềm đám mây, chuyên gia tư vấn về đám mây, kỹ sư điện toán đám mây, chuyên gia quản lý đám mây và các nhà nghiên cứu điện toán đám mây. Những người khác có thể chọn để ở lại trường bằng cách theo đuổi một tiến sĩ hoặc trở thành một giáo sư.

Có một danh sách dài các địa điểm sinh viên có thể có được một ThS trong Cloud Computing. Không chỉ các trường trên toàn thế giới cung cấp chương trình học này, nhưng nhiều trường còn có các khóa học trực tuyến. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường mà bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • MSc
  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Công nghệ Thông tin
  • Điện toán đám mây
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (13)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập