Keystone logo

7 Thạc sĩ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Chăm sóc sức khỏe toàn cầu Y tế toàn cầu 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Chăm sóc y tế
  • Chăm sóc sức khỏe toàn cầu
  • Y tế toàn cầu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (7)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Chăm sóc sức khỏe toàn cầu Y tế toàn cầu

Các lớp học về sức khỏe toàn cầu mang đến sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề sức khỏe mà thế giới đang phải đối mặt và giúp học sinh phát triển các sáng kiến để chống lại chúng. Trong các chương trình này, các học giả học các kỹ năng cần thiết để làm việc trong lĩnh vực y tế quốc tế.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.