Keystone logo

169 Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Xã hội học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học xã hội
  • Xã hội học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (169)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Xã hội học

Có hai môn khoa học nghiên cứu chủ yếu về hành vi bắt nguồn từ những chức năng của trí óc con người từ bên trong và bên ngoài. Môn khoa học đảm nhận các quá trình diễn ra bên trong đó là Tâm lí học, trong khi các biểu hiện bên ngoài của trí óc con người - điều mà chúng ta thường cho là có liên quan đến xã hội - được ngành Xã hội học nghiên cứu. Các chương trình thạc sĩ về Xã hội học cung cấp những hiểu biết cơ bản cũng như hiểu biết sâu về hành vi của xã hội, qua đó yêu cầu sự suy nghĩ độc lập, có phê phán, và các kĩ năng phân tích từ phía sinh viên.

Môn học này bắt đầu với việc theo đuổi sự thật đằng sau các hành vi xã hội của con người, sự phân tầng xã hội và sự dịch chuyển, tôn giáo, cũng như hành vi cá nhân của con người trong cấu trúc xã hội. Tuy nhiên, sau khi đã nghiên cứu khá cẩn thận và tỉ mỉ các vấn đề cốt lõi nói trên, Xã hội học chuyển hướng sang các lĩnh vực mới mà vẫn phù hợp với các kiến thức và các phương pháp của nó. Sinh viên theo học thạc sĩ về Xã hội học có thể dễ dàng tìm thấy các lĩnh vực nghiên cứu thú vị liên quan đến sức khỏe, mạng internet, văn hóa, quân đội, truyền thông, giáo dục, gia đình cũng như môi trường, tôn giáo và tội phạm. Thạc sĩ về Xã hội học đem lại cơ hội cho cả các sinh viên sắc sảo, những người yêu thích đi sâu vào các lí thuyết, cũng như những ai thiên về tìm kiếm các ứng dụng thực tế cho hiểu biết của họ. Có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên thạc sĩ Xã hội học, cả trong khu vực tư nhân hay Nhà nước, tại rất nhiều lĩnh vực kinh doanh và các tổ chức khác nhau.

Hãy nhấp chuột vào các chương trình thạc sĩ Xã hội học dưới đây để tìm hiểu thêm về các khóa học đa dạng được cung cấp trên toàn thế giới!