Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Các Bằng Thạc sĩ trong Lập trình 2024

2 Thạc sĩ Các chương trình trong Lập trình 2024

Tổng quat

Một sinh viên công nghệ và lập trình có thể học cách sử dụng các kỹ năng logic và giải quyết vấn đề. Các khóa học có thể bao gồm các dự án nhóm, bài tập do giáo viên hướng dẫn và làm việc trong phòng máy tính. Thông qua nhiều lớp học khác nhau, học sinh có thể học cách sử dụng mã hóa trong cuộc sống hàng ngày và cho sự nghiệp tương lai.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Khoa học máy tính
  • Lập trình
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan