Keystone logo

14 Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Vật lý học Vật lý hạt 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học tự nhiên
  • Vật lý học
  • Vật lý hạt
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (14)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Vật lý học Vật lý hạt

Những người kiếm được bằng thạc sĩ thể hiện một mức độ đáng kể thành tích học tập. Sau khi học xong đại học, những người quan tâm có thể áp dụng cho chương trình thạc sĩ. Một khi người nộp đơn được chấp nhận vào chương trình đại học, sinh viên kiếm được một mức độ bằng cách hoàn thành hai năm của các môn học tiên tiến.

Rất có thể là, bạn đã hạ cánh trên trang này bởi vì bạn muốn biết, một Thạc sĩ Vật Lý Hạt là gì? như một chương trình tập trung vào việc thăm dò của các thành phần của vật chất. Bằng phương pháp nghiên cứu và thử nghiệm, học sinh đạt sự hiểu biết về lý thuyết và mô hình của những gì làm nên vũ trụ của chúng ta. Tất cả các sinh viên nên mong đợi để tăng cường kỹ năng của họ trong toán học, giải quyết vấn đề và công nghệ thông tin.

Hoàn thành bằng thạc sĩ trong các tín hiệu vật lý hạt để nghiên cứu trường đại học mà bạn đã sẵn sàng để dẫn dắt các nỗ lực nghiên cứu tiên tiến.Những người tìm kiếm việc làm tăng cơ hội của họ được thuê bởi năng lượng và các tổ chức môi trường. Trong mọi trường hợp, sinh viên tốt nghiệp nên mong đợi để đạt được một sự hiểu biết đầy đủ của vũ trụ và một số lực lượng chi phối của nó, chẳng hạn như trọng lực.

Chi phí thay đổi tùy theo vị trí và tổ chức. mức học phí thường được đảm bảo trong một năm học. Một số sinh viên chọn học bán thời gian để làm việc theo cách của họ thông qua các chương trình tại một tốc độ vừa phải.

Một số lượng sinh viên tốt nghiệp vào chương trình tiến sĩ; Tuy nhiên, việc giáo dục cũng cung cấp một nền tảng vững chắc cho việc giảng dạy các khóa học khoa học vật lý ở trường trung học và trường cao đẳng cộng đồng. Một số tìm được việc làm tại các cơ sở của chính phủ và khoa học. Những người tìm kiếm linh hoạt hơn có thể làm việc như nhà văn khoa học và phóng viên. Đối với một số sinh viên, hành trình giáo dục của họ tia lửa ý tưởng mà dẫn dắt họ theo đuổi tinh thần kinh doanh.

Một loạt các trường đại học quốc tế cung cấp các nghiên cứu mức độ thạc sĩ trong vật lý hạt.yêu cầu ứng dụng khác nhau giữa các trường. Để bắt đầu với một khóa học, tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường của sự lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.