Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 Các Bằng Thạc sĩ trong Văn học thiếu nhi 2024

4 Thạc sĩ Các chương trình trong Văn học thiếu nhi 2024

Tổng quat

Việc nghiên cứu sách viết riêng cho trẻ em khác với việc phân tích văn học dành cho người lớn. Các chương trình về văn học thiếu nhi giúp học sinh hiểu những cuốn sách này đã phát triển như thế nào theo thời gian và tác động của chúng đối với giới trẻ.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nhân văn học
  • Văn học
  • Văn học thiếu nhi
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập