Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 Các Bằng Thạc sĩ trong Truyền thông rộng rãi 2023

3 Thạc sĩ Các chương trình trong Truyền thông rộng rãi 2023

Tổng quat

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Thạc sĩ
 • MSc
 • MA
 • Báo chí và Truyền thông đại chúng
 • Truyền thông rộng rãi
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Báo chí và Truyền thông đại chúng (3)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập