Keystone logo

2 Thạc sĩ Các chương trình trong Báo chí và Truyền thông đại chúng Nghiên cứu Truyền hình Truyền hình phát sóng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Báo chí và Truyền thông đại chúng
  • Nghiên cứu Truyền hình
  • Truyền hình phát sóng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Báo chí và Truyền thông đại chúng (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular education type

Popular locations

Thạc sĩ Các chương trình trong Báo chí và Truyền thông đại chúng Nghiên cứu Truyền hình Truyền hình phát sóng

Học sinh tham gia các lớp phát sóng truyền hình học cách làm việc trên một chương trình truyền hình. Các chương trình tập trung vào các công việc khác ngoài các nhân vật trực tuyến góp phần làm cho chương trình hoạt động. Các lớp học chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong nhiều vai trò và nhiều loại chương trình truyền hình khác nhau.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.