Keystone logo

143 Thạc sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Triết học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nhân văn học
  • Triết học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (143)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Triết học

Triết học là môn học tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi chung mang tính nền tảng. Cũng chính vì thế mà triết học trở nên khác biệt với các môn học và các ngành khoa học khác. Một trong những sự khác biệt chính đó là cách nêu vấn đề liên quan đến sự tồn tại, các giá trị, tâm hồn, ngôn ngữ. Chương trình đào tạo thạc sĩ về Triết học tiếp cận vấn đề được liệt kê ở trên với phương pháp hệ thống và duy lí, cùng với bản chất của việc phê phán một cách lành mạnh.

Có nhiều chuyên ngành về Triết học nghiên cứu mọi thứ từ những vấn đề lí thuyết sâu sắc nhất cho tới các chủ đề ít trừu tượng và dễ dàng hơn. Ví dụ như ngành Siêu hình chuyên nghiên cứu về các thực thể tự nhiên và tìm kiếm câu trả lời cho việc làm thế nào tâm hồn và thể xác có thể liên kết với nhau, ngành Đạo đức hay còn được biết đến là ngành "Triết học đạo đức", ngành Triết học Chính trị - môn học ứng dụng nghiên cứu về chính phủ và các cá nhân như một phần của Nhà nước, Triết học về Ngôn ngữ, tâm hồn và tôn giáo, Thẩm mĩ, Logic, và nhiều lĩnh vực khác nữa. Sinh viên theo đuổi chương trình thạc sĩ về Triết học có thể chuyên sâu vào các lĩnh vực mà họ yêu thích. Cũng bởi nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực, sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ Triết học có nhiều cơ hội làm việc trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nếu bạn vẫn đang chìm đắm với các suy nghĩ sâu xa và phức tạp, có lẽ bạn nên tìm hiểu thêm về các chương trình thạc sĩ Triết học bằng cách kéo chuột xuống và xem các chương trình phong phú và đa dạng được đưa ra bởi các trường đại học trên toàn thế giới dưới đây. Hãy tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp tương lai của mình với khóa học thạc sĩ về Triết học!