Keystone logo

1 Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học Đời sống Làm vườn Trồng hoa 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học Đời sống
  • Làm vườn
  • Trồng hoa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học Đời sống (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học Đời sống Làm vườn Trồng hoa

Các lớp học về trồng hoa có thể giúp học sinh theo đuổi sự nghiệp trong nghệ thuật thực vật. Để thành công trong lĩnh vực cạnh tranh này, những người trồng hoa đầy tham vọng cần kết hợp các công cụ họ học được trong các chương trình này với các yêu cầu cơ bản về tính độc đáo và tổ chức.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.