Keystone logo

5 Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Toán học Toán học thuần túy 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học tự nhiên
  • Toán học
  • Toán học thuần túy
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Toán học Toán học thuần túy

Lĩnh vực toán học thuần túy đưa học sinh đến các chủ đề như lý thuyết số, giải tích phức và phương trình vi phân. Lý luận logic và các kỹ năng thực tế khác có thể đạt được thông qua nghiên cứu các chủ đề này và cũng có thể hữu ích bên ngoài lớp học.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.