Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 16 Các Bằng Thạc sĩ trong Toán học tính toán 2024

16 Thạc sĩ Các chương trình trong Toán học tính toán 2024

Tổng quat

Toán học tính toán là một lĩnh vực liên ngành có thể kết hợp toán học, khoa học máy tính, thống kê, khoa học quản lý và kỹ thuật để phân tích và đánh giá dữ liệu. Những loại chương trình này có thể là hoàn hảo cho sinh viên tìm kiếm giáo dục đại học.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học tự nhiên
  • Toán học
  • Toán học tính toán
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (16)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập