Keystone logo

14 Thạc sĩ Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Pháp 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Thạc sĩ
 • MSc
 • MA
 • Ngôn ngữ
 • Tiếng Pháp
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Ngôn ngữ (14)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Thạc sĩ Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Pháp

  Bằng thạc sĩ về tiếng Pháp là chương trình đào tạo sau đại học giúp sinh viên được nghiên cứu sâu hơn về nền văn hóa tiếng Pháp. Chương trình thạc sĩ này là một chương trình đa lĩnh vực và cung cấp cho sinh viên một cách tiếp cận đa ngành đối với việc nghiên cứu văn hóa các nước nói tiếng Pháp và ngôn ngữ Pháp. Sinh viên theo học chương trình được tham dự rất nhiều lớp học bao hàm sự phát triển toàn diện của văn học và các khóa học bắt buộc khác về tìm hiểu văn hóa, lý thuyết văn học, lịch sử, văn học so sánh, lịch sử nghệ thuật và triết học. Chương trình thạc sĩ về tiếng Pháp tập trung nhiều vào nghiên cứu. Thông qua đó, sinh viên có khả năng để tìm hiểu về sự phát triển của các mô hình ban đầu, từ đó hiểu rõ hơn về các sản phẩm văn học, phim ảnh, và các lí thuyết đằng sau sự diễn đạt của ngôn ngữ tiếng Pháp. Chương trình tập trung vào việc giúp sinh viên xây dựng khả năng suy nghĩ phê phán, phát triển các kĩ năng đem lại lợi thế khi xin việc làm, thực hiện các nghiên cứu, và rèn luyện khả năng viết để phát triển sự thành thạo tiếng Pháp. Học tập về văn hóa và lịch sử đằng sau sự phát triển đa dạng của tiếng Pháp là một phần thú vị trong việc theo đuổi và học tập chương trình thạc sĩ này. Có một số hướng phát triển nghề nghiệp dành cho những ai lấy bằng thạc sĩ về tiếng Pháp. Sinh viên tốt nghiệp được trang bị những khả năng cần thiết để đưa ra những tranh luận mạch lạc, qua đó đem lại nhiều cơ hội làm việc trong những lĩnh vực khác nhau chẳng hạn như trong môi trường học thuật hay trong lĩnh vực công, luật pháp hay các công ty phi lợi nhuận quốc tế.