Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 Các Bằng Thạc sĩ trong Tiếng Anh học thuật 2023/2024

4 Thạc sĩ Các chương trình trong Tiếng Anh học thuật 2023/2024

Tổng quat

Để đảm bảo những người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ có những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để học tập ở trình độ cao đẳng, học sinh có thể hoàn thành một chương trình học tiếng Anh. Các chương trình này cho phép học sâu về ngôn ngữ để giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp của mình.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Anh học thuật
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Ngôn ngữ (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập