Keystone logo

13 Thạc sĩ Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Đức 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Thạc sĩ
 • MSc
 • MA
 • Ngôn ngữ
 • Tiếng Đức
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Ngôn ngữ (13)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Thạc sĩ Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Đức

  Một bằng thạc sĩ bằng tiếng Đức cho sinh viên quan tâm đến việc học ngôn ngữ một cơ hội để tiếp tục nghiên cứu của họ trong ngôn ngữ. Các sinh viên của chương trình có được một cơ hội để học văn học Đức, ngôn ngữ và văn hóa Đức đến một trình độ tiên tiến. Chương trình được thực hiện bởi những cá nhân đã trải qua một chương trình cử nhân tiếng Đức, văn học hay văn hóa. Tuy nhiên, đối với các chương trình thạc sĩ, khái niệm và các khóa học nâng cao được giảng dạy cho sinh viên. Đến cuối chương trình, học sinh được dự kiến ​​sẽ đạt được một sự hiểu biết sâu sắc hơn và chuyên sâu hơn về tiếng Đức. Các chương trình thạc sĩ cũng cung cấp các khóa học hữu ích và có liên quan khác như là một phần của chương trình để đảm bảo rằng các sinh viên được làm giàu với kiến ​​thức để có thể cạnh tranh trong thị trường việc làm. Nghiên cứu thực hiện trong chương trình bao gồm: lịch sử của ngôn ngữ Đức, văn học Đức, ngữ pháp và lý thuyết ngôn ngữ học.Các sinh viên cũng được phép lựa chọn một khu vực chuyên môn từ các khóa học khác nhau được cung cấp và chuyên môn trong lĩnh vực này. Thành thạo tiếng Đức và bản dịch được giảng dạy trong suốt chương trình thạc sĩ. Nhấn mạnh được thực hiện trên tư duy học thuật cũng như phương pháp làm việc. Điều này đảm bảo rằng các sinh viên được trang bị những bàn tay cần thiết về kỹ năng đó sẽ giúp họ cạnh tranh thuận lợi trong thị trường việc làm. Cơ hội nghề nghiệp có sẵn ở những nơi như: học viện và trong khu vực nhà nước, pháp luật và các doanh nghiệp quốc tế phi lợi nhuận.