Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 Các Bằng Thạc sĩ trong Tiêu dùng bền vững 2024

3 Thạc sĩ Các chương trình trong Tiêu dùng bền vững 2024

Tổng quat

Các khóa học và chương trình về tiêu dùng bền vững chuẩn bị cho sinh viên sẵn sàng làm việc trong các dự án quy mô lớn. Các chuyên gia trong lĩnh vực này phân tích các kế hoạch và đưa ra các giải pháp thay thế có thể làm cho các dự án hiệu quả hơn và tạo ra dấu chân người tiêu dùng nhỏ hơn.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Bền vững
  • Nghiên cứu Kinh tế bền vững
  • Tiêu dùng bền vững
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Bền vững (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập