Keystone logo

71 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Thiết kế Thiết kế sản phẩm 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Thạc sĩ
 • MSc
 • MA
 • Nghiên cứu Thiết kế
 • Thiết kế sản phẩm
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Thiết kế (71)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Thiết kế Thiết kế sản phẩm

  Một bằng thạc sĩ trong thiết kế sản phẩm là một chương trình học sau đại học đang tìm cách truyền đạt các kỹ năng mà sẽ cho phép sinh viên tốt nghiệp của chương trình để tạo ra sản phẩm mới, các sản phẩm được định hướng thị trường. Thiết kế sản phẩm tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm với ý định để bán. Các chương trình thạc sĩ đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp của chương trình có khả năng tạo ra những ý tưởng, đánh giá chúng và sau đó biến chúng thành một sản phẩm mới. Có một vài bước có liên quan đến việc sản xuất một sản phẩm như sản xuất của một sản phẩm kinh tế mà vẫn đảm bảo khả năng sử dụng của sản phẩm, chức năng và sự xuất hiện vẫn còn nguyên vẹn. Một bậc thầy trong thiết kế sản phẩm được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sản phẩm sẽ rất tốt, nó đáp ứng nhu cầu của thị trường và rằng nó có tiềm năng để cạnh tranh với những sản phẩm khác trong cùng một niche.Trong khi thực hiện các chương trình thạc sĩ, sinh viên được thấm nhuần với kỹ năng phân tích nhu cầu của khách hàng, làm thế nào để nghiên cứu xu hướng tiêu dùng, dự báo các kịch bản có thể và làm thế nào để đáp ứng yêu cầu tiêu dùng khác nhau. Có những yêu cầu về môi trường pháp lý và các sản phẩm cần phải đáp ứng cũng được xem xét bởi các nhà thiết kế sản phẩm. Các bằng thạc sĩ trong thiết kế sản phẩm là một chương trình thú vị. Hình sản phẩm, ưu đãi khách hàng và các công nghệ mới để làm sản phẩm liên tục được phát minh. Vì vậy, học sinh cần phải được giao với các công nghệ mới nhất. Chương trình bao gồm phát triển các sản phẩm từ đầu đến thời điểm sản phẩm được đưa ra. Với nhu cầu hiện tại bao giờ cho các sản phẩm và các sản phẩm mới, các cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp của chương trình này là rất nhiều.