Keystone logo

49 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Thiết kế kỹ thuật 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Thiết kế kỹ thuật
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (49)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Thiết kế kỹ thuật

Một bằng thạc sĩ trong thiết kế kỹ thuật giúp ta tập trung vào các thị trường sản xuất với các thiết kế của các sản phẩm chương trình nghị sự chính của chương trình. Hình thành các sản phẩm là mục tiêu của các chương trình và sinh viên tốt nghiệp dự kiến ​​sẽ đạt được những kỹ năng có liên quan để có thể cạnh tranh thuận lợi trên thị trường sản phẩm. Chương trình thạc sĩ này nhằm mục đích cung cấp tốt nghiệp của chương trình với các kỹ năng và khả năng hiểu thị trường và thiết kế sản phẩm có thể cạnh tranh với các sản phẩm khác trên thị trường. Sinh viên tốt nghiệp có được để đạt được một sự hiểu biết về cách tạo hình và các chức năng thiết kế thẩm mỹ cùng cho thương hiệu sản phẩm. Các sinh viên cũng có được trải nghiệm các yêu cầu nghiêm ngặt cho sự khoan dung và chức năng của sản phẩm. Một chương trình thạc sĩ trong thiết kế kỹ thuật truyền đạt kỹ năng tổ chức và kỹ thuật trong môi trường sản phẩm, thiết kế các sản phẩm phức tạp cũng như những người sáng tạo và kỹ thuật.Kỹ năng quan trọng trong các chương trình mà mỗi học sinh dự kiến ​​sẽ đạt được vào cuối của khóa học bao gồm: kỹ năng tính toán, và các ứng dụng của khoa học. Những kỹ năng này có ích cho các sinh viên trong quá trình giải quyết vấn đề. Một bằng thạc sĩ trong thiết kế kỹ thuật đòi hỏi các sinh viên phải trải qua: bài tập tham gia dự án, làm mô hình, mô phỏng, thiết kế lại, đo lường và làm cho các nguyên mẫu. Cơ hội việc làm dành cho sinh viên tốt nghiệp của chương trình thạc sĩ này bao gồm sự nghiệp trong sản xuất, lĩnh vực xây dựng, tư vấn trong sản xuất xe hơi, chi nhánh dầu và công nghệ không gian, công trình xây dựng thuyền, và các chi tiết xây dựng nhà ở. Do mức độ cao về chuyên môn của chương trình, sinh viên tốt nghiệp của chương trình này là rất thị trường và dễ dàng tìm thấy chính mình công việc hấp dẫn.