Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 5 Các Bằng Thạc sĩ trong Thơ 2024

5 Thạc sĩ Các chương trình trong Thơ 2024

Tổng quat

Các chương trình về thơ tập trung vào những điều cơ bản của văn thơ. Học sinh học cách đọc các bài thơ của nhiều nhà văn với con mắt phê bình. Học sinh có thể sử dụng những kỹ năng phân tích này để viết và sửa lại những bài thơ của mình.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nhân văn học
  • Khoa học thành phần
  • Thơ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập