Keystone logo

9 Thạc sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Lưu trữ học Khoa học bảo tàng Tổ chức 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nhân văn học
  • Lưu trữ học
  • Khoa học bảo tàng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (9)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Lưu trữ học Khoa học bảo tàng Tổ chức

Một bằng thạc sĩ trong Quản lí là một chương trình thạc sĩ đa ngành cắt giảm trên một loạt các lĩnh vực. Sinh viên tham gia các chương trình thạc sĩ được cung cấp một cấu trúc để suy ngẫm và hành động trên phản ánh của họ, học tập và tổ chức trong các tổ chức nghệ thuật và các lĩnh vực công cộng. Một bậc thầy trong sinh viên Quản lí dự kiến ​​sẽ tham gia vào một số công trình và triển lãm dự án trong khi thực hiện chương trình trong các trường đại học. Các hoạt động chính mà một học sinh tham gia chương trình dự kiến ​​sẽ thực hiện bao gồm: module giảng dạy, hội thảo, hoạt động nhóm và bài giảng của các giảng viên trực thuộc các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Nó là bắt buộc đối với một sinh viên theo học bằng thạc sĩ trong Quản lí để có được kinh nghiệm thực tế. Thông thường, tập thu được ở những nơi như bảo tàng, thư viện, phòng trưng bày nghệ thuật và các bộ sưu tập những nơi đặc biệt. Để ghi danh vào một chương trình thạc sĩ trong Quản lí, đó là một điều kiện tiên quyết để có một bằng cử nhân trong lĩnh vực liên quan.Cơ hội việc làm cho những sinh viên thực hiện các chương trình thạc sĩ này ít nhiều giống như những nơi thực tập. Tuy nhiên, các công việc khác có sẵn cho sinh viên tốt nghiệp của chương trình bao gồm: bảo tàng kỹ thuật viên, trợ lý giám tuyển trong các bảo tàng lớn hoặc phục chế trong bảo tàng nhỏ.