Keystone logo

100 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Tư pháp hình sự 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Tư pháp hình sự
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (100)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Tư pháp hình sự

Tư pháp hình sự là một thuật ngữ bao hàm rằng đề cập đến cả hai bộ luật xác định và truy tố tội phạm và các cơ quan pháp lý có liên quan với việc duy trì trật tự xã hội, phòng chống tội phạm, truy tố và giao hàng của công lý. Sinh viên theo học Thạc sĩ trong Tư pháp hình sự sẽ không chỉ phải làm quen với luật hình sự mà còn là hoạt động bên trong của toàn bộ hệ thống tư pháp. Tư pháp hình sự từ lâu đã đóng một phần quan trọng trong xã hội hoạt động như thế nào. Lịch sử cho chúng ta thấy rằng các hành động của cộng đồng chống tội phạm và bảo vệ lẫn nhau đã có mặt tại sớm nhất trong số các nền văn minh. Bộ luật Hammurabi, được viết trên tấm đá trong khoảng 1772 TCN, có lẽ là mẫu vật lịch sử đáng chú ý nhất và được bảo tồn nhất. Nó rất đáng chú ý trong phạm vi các vấn đề nó được bảo hiểm, bao gồm cả mối quan hệ gia đình, các hợp đồng và tranh chấp dân sự, nó được biết đến với nguyên lý trung tâm của tiền công, "Mắt đền mắt, răng đền răng. "Không cần phải nói, hệ thống pháp luật của thế giới ngày càng trở nên phức tạp hơn và như vậy là phương pháp pha chế công lý. Là sinh viên tốt nghiệp của Thạc sĩ trong chương trình Tư pháp hình sự, các luật sư không chỉ có thể cung cấp tư vấn pháp lý âm thanh để nguyên đơn kháng cáo và như nhau ;. họ cũng là chuyên gia tư vấn có khả năng để các nhà lập pháp và các tổ chức thực thi pháp luật Sinh viên tốt nghiệp với một Thạc sĩ Tư pháp hình sự cũng có thể được tham gia vào nghiên cứu chính sách và quản lý của các cơ sở cải huấn và phục hồi chức năng Thạc sĩ Tư pháp hình sự đều có rất nhiều cơ hội việc làm trong công chúng. và khu vực tư nhân như nhau.