Keystone logo

13 Thạc sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Thần học Tâm linh 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nhân văn học
  • Thần học
  • Tâm linh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (13)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Thần học Tâm linh

Bằng thạc sĩ là một bằng tốt nghiệp phổ thông theo đuổi của sinh viên muốn tiếp tục kiến ​​thức của họ trong một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể. Có thể thu được toàn bộ hoặc bán thời gian, có lợi cho những ai muốn làm việc trong khi tiếp tục học tập.

Thạc sĩ về Tinh thần là gì? Trong chương trình này, học sinh tập trung nghiên cứu của mình để hiểu sâu hơn về tâm linh. Mỗi chương trình giảng dạy sẽ thay đổi theo từng nội dung cụ thể, nhưng nhiều người sẽ nghiên cứu các truyền thống, hình ảnh và phong trào tinh thần đương đại và cổ điển. Một số chủ đề có thể được nghiên cứu bao gồm các nhà văn Cơ đốc cổ điển, lịch sử tâm linh, nền tảng kinh thánh của linh đạo, hội nhập tâm lý học và tâm linh, và các nguyên tắc cơ bản của chỉ đạo tâm linh. Nhiều chương trình cũng bao gồm các khóa học liên quan đến viết đề xuất và nghiên cứu.

Học sinh theo đuổi mức độ này lợi ích ở chỗ họ phát triển kỹ năng giao tiếp cho phép họ trình bày ý tưởng rõ ràng. Họ cũng học cách làm việc như một thành viên của đội và cách nghĩ và viết một cách nghiêm túc.

Hiểu được chi phí liên quan đến việc kiếm được bằng thạc sĩ này là rất quan trọng. Các yếu tố có thể bao gồm vị trí, thời gian và trạng thái cư trú, và chúng có thể thay đổi rất nhiều từ nơi này sang nơi khác. Một khi sinh viên đã hỏi về các khoản phí cụ thể, họ cũng có thể yêu cầu trợ giúp về tài chính.

Có được bằng thạc sĩ về tâm linh có thể dẫn đến nhiều sự nghiệp khác nhau. Một số vị trí công việc có thể bao gồm nhà tâm lý học tinh thần, bộ trưởng chỉ đạo linh hoạt, lãnh đạo nhóm, cố vấn, bộ trưởng đại học, thành viên giáo sĩ, giáo viên, hướng dẫn thiền, và nhân viên công tác. Tâm linh vượt qua mọi biên giới, vì vậy sinh viên tốt nghiệp có thể tìm được việc làm ở mọi nơi trên thế giới trong các tổ chức cá nhân và phi lợi nhuận khác nhau.

Một Thạc sĩ về Tâm linh có thể kiếm được tại một số trường cao đẳng quốc tế và trong nước. Một số chương trình thậm chí có sẵn trực tuyến. Để tìm hiểu những gì có sẵn, hãy tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.