Keystone logo

72 Thạc sĩ Các chương trình trong Giáo dục Tâm lý trong giáo dục 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Giáo dục
  • Tâm lý trong giáo dục
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (72)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Giáo dục Tâm lý trong giáo dục

Khi theo đuổi một chương trình thạc sĩ, học sinh nên chuẩn bị cho các khóa học cường độ cao và các dự án nghiên cứu nghiêm ngặt. Mức độ mà các chương trình này cấp thường được xem là cao hơn đại học và thấp hơn bằng cấp chứng chỉ tiến sĩ.

Tâm lý học về giáo dục là nghiên cứu cách con người cư xử và suy nghĩ trong khi học. Thạc sĩ về Tâm lý Giáo dục là gì? Các học giả muốn đạt được sự tín nhiệm chuyên nghiệp thường tham gia vào các chương trình này như một sự tiếp tục của nghiên cứu tâm lý học. Mục tiêu chung trong nhiều chương trình thạc sỹ về tâm lý giáo dục là truyền đạt thông tin và kỹ năng cần thiết để thực hiện các đánh giá quan trọng về quá trình học tập. Điều này đạt được thông qua việc xem xét cẩn thận các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến việc thu thập kiến ​​thức thông qua các lớp học như sinh học, thu thập ngôn ngữ và xã hội học của gia đình.

Có nhiều lợi ích của việc hiểu biết về tâm lý, nhưng sự hiểu biết sâu hơn và từ bi đối với người khác là một trong những điều hữu ích nhất trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Đặc biệt, tâm lý giáo dục có thể giúp đẩy nhanh quá trình học tập của chính mình. Ngoài ra, nhóm bạn học nhiệt tình tham gia nhiều chương trình của thạc sĩ thường là nguồn hỗ trợ trong suốt cuộc đời của sinh viên tốt nghiệp.

Chi phí liên quan đến trình độ học vấn khác nhau tùy theo từng cơ sở giáo dục. Tốt nhất là nên tham khảo trực tiếp thông tin được xuất bản bởi mỗi trường.

Cơ sở chăm sóc trẻ thường sử dụng các nhà tâm lý học, đặc biệt là những người chăm sóc cho những người tham gia chương trình có năng lực truyền thông hạn chế. Nhiệm vụ của vị trí chăm sóc này có thể bao gồm cung cấp phản hồi cho phụ huynh, quản lý các buổi học tập và lập kế hoạch hoạt động. Các trường công lập và tư thục cũng thường tìm kiếm những sinh viên tốt nghiệp các chương trình giáo dục và tâm lý học để làm huấn luyện viên hoặc giáo viên. Các nhà tư vấn có thể giúp sinh viên bằng cách xác định những trở ngại và phát triển các giải pháp cá nhân. Giáo viên có kiến ​​thức về tâm lý học có thể được trang bị tốt để quản lý một lớp học, phát triển các chiến lược học tập và, tất nhiên, dạy cho người học về tâm lý học.

Các chương trình tâm lý giáo dục thường là bước đầu tiên hướng tới một tương lai hoàn thiện. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.