Keystone logo

11 Thạc sĩ Các chương trình trong Tâm lý thể thao ứng dụng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục
  • Khoa học Thể thao
  • Tâm lý thể thao ứng dụng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục (11)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Tâm lý thể thao ứng dụng

Các Thạc sĩ Tâm lý học thể thao sinh viên tốt nghiệp vũ khí ứng dụng với khả năng áp dụng kiến ​​thức lý thuyết đã học được trong quá trình học của họ và sử dụng nó để tích cực ảnh hưởng đến đời sống cá nhân. Sinh viên tốt nghiệp sẽ không chỉ tìm thấy cơ hội trong việc áp dụng chuyên môn của họ trong các tình huống y tế, chương trình này cũng hướng tới tham vọng thể thao và tập thể dục huấn luyện viên muốn có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về khái niệm động học và đổi mới con người. Đối tượng thường dạy theo Thầy trong ứng dụng thể thao chương trình Sinh lý học bao gồm các phương pháp nghiên cứu liên quan đến thể thao, y tế và thực hiện hồ sơ, chuyển hóa tập thể dục, áp lực môi trường, vật lý và sinh lý hồ sơ với. Sinh viên của Thạc sĩ Tâm lý học ứng dụng chương trình thể thao cũng sẽ giải quyết vấn đề dinh dưỡng thể thao, tâm lý học tim mạch, tập thể dục đơn thuốc, tập thể dục nội tiết và sinh lý của cơ chế thần kinh cơ.Trước khi tốt nghiệp, các sinh viên phải đã có thể tiến hành nghiên cứu lâm sàng, tạo ra chế độ tập thể dục bệnh nhân cụ thể và kế hoạch chế độ ăn uống, và có thể quy định các hoạt động thể chất thích hợp cho những người cần chúng. Sự cần thiết của Thạc sĩ Tâm lý học ứng dụng thể thao không thể được nhấn mạnh hơn trong thế giới này, nơi mọi người đang chi tiêu ít hơn và ít thời gian ngoài trời. Tình hình hiện nay là nghiêm trọng, trẻ em thà chơi trò chơi video thể thao hơn thực tế, và người lớn thường thấy mình chỉ giới hạn vào những không gian hạn chế của buồng vệ sinh văn phòng của họ với hầu như không có năng lượng vào cuối ngày căng cơ bắp của họ. Sinh viên tốt nghiệp có thể giúp đảo ngược làn sóng phá hoại này bằng cách tham gia trong nghiên cứu định hướng ứng dụng thực tế hơn và hiệu quả hơn các khái niệm khoa học thể thao, và bằng cách hành động như huấn luyện viên chuyên nghiệp, trực tiếp truyền đạt nguyên tắc động học con người cho dân biết.