Keystone logo

1 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Hệ thống Thông tin Tâm lý hệ thống 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Hệ thống Thông tin
  • Tâm lý hệ thống
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular study format

Popular education type

Popular locations

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Hệ thống Thông tin Tâm lý hệ thống

Các khóa tâm lý học hệ thống chuẩn bị cho học sinh hành trang nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực công nghệ, bao gồm chơi game, an ninh mạng và báo chí trực tuyến. Học cách hiểu tâm lý đằng sau tương tác trực tuyến giúp các cá nhân vượt trội trong những công việc này.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.