Keystone logo

8 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Tài chính tính toán 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
  • Tài chính tính toán
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (8)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Tài chính tính toán

Tài chính tính toán là một lĩnh vực khoa học ứng dụng máy tính, mà đã khắc phục các vấn đề liên quan đến lợi ích thiết thực như xa như tài chính có liên quan. Đây cũng là nghiên cứu các thuật toán và dữ liệu được sử dụng trong tài chính cũng như toán học các chương trình máy tính mà kết quả vào hệ thống tài chính và các mô hình. Thạc sĩ Tài chính tính toán là một chương trình học cho thấy nhiều sinh viên lập trình, công cụ toán học và thống kê được áp dụng trong thế giới hiện đại để phân tích và mô hình hóa dữ liệu tài chính. Các kỹ năng học được cho phép ứng dụng chuyên gia của các công cụ trên trong việc đo lường rủi ro, cơ cấu lại danh mục đầu tư tối ưu và lợi nhuận tài sản mô hình sử dụng ngôn ngữ lập trình khác nhau cũng như Microsoft Excel. Nhiều đại diện xác suất lợi nhuận tài sản trong áp dụng thủ tục thống kê trong việc đánh giá được áp dụng nơi các bản phân phối lợi nhuận là bình thường.Mức độ thạc học tiếp cận với cách chất lượng đến với danh mục đầu tư hiệu quả và phương pháp tối ưu. Giáo trình đòi hỏi chủ đề khác nhau. Trong số đó bao gồm điện toán tài sản trả lại, sự hiểu biết phân phối hai biến, ngân sách rủi ro, các lý thuyết danh mục đầu tư và các mô hình chỉ số duy nhất trong số các chủ đề liên quan khác. Các kỹ năng học được trong các Thạc sĩ Tài chính tính toán được áp dụng trong giao dịch Quant, giao dịch thuật toán, kinh doanh, hiệu suất cao cũng như giao dịch tần số cao. Cơ sở yêu cầu là các phép tính cơ bản và kiến ​​thức lập trình có liên quan. Tất nhiên là với thị trường trên toàn thế giới cho tất cả học sinh.