Keystone logo

52 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Tài chính quốc tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
  • Tài chính quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (52)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Tài chính quốc tế

Tài chính quốc tế là một phần của kinh tế tài chính nổi tiếng với những giao dịch của mình trong tiền tệ cũng như mối tương quan kinh tế vĩ mô của hai hay nhiều quốc gia. Nó là thông qua tài chính quốc tế mà sự năng động của hệ thống quốc tế tiền tệ, đầu tư trực tiếp nước ngoài, hệ thống tài chính toàn cầu, cán cân thanh toán và tỷ giá hối đoái. Nghiên cứu của một bằng thạc sĩ ngành Tài chính quốc tế là một cơ sở tốt cho một người nào đó để hiểu các khía cạnh khác nhau của thương mại quốc tế. Chương trình được thiết kế để trang bị cho sinh viên những hiểu biết toàn cầu và kỹ năng về cách để có được mọi tính năng động vào chơi. Các khía cạnh đa ngành tài chính quốc tế làm cho độ thạc sĩ một khóa học thị trường cho các sinh viên trên toàn thế giới. Lĩnh vực được biết đến để tạo thành một mặt đất đáng tin cậy để phân tích chính sách, báo cáo và lĩnh vực nghiên cứu của các hoạt động lớn của nước ngoài. Tất nhiên là có liên quan trong thiết lập thương mại kinh doanh và đa quốc gia khác nhau.Các nhà đầu tư dựa trên các hướng dẫn và giúp đỡ của các chuyên gia tài chính quốc tế có trình độ trong việc thiết lập các ưu tiên đầu tư. Năng lực quản lý ngoại hối và rủi ro chính trị ở các nước khác nhau có thể được xử lý với kỹ năng đáng tin cậy rút ra từ các Thạc sĩ Tài chính khóa học quốc tế. Có nhiều vấn đề mà người ta phải xử lý trong tài chính quốc tế. Đây có thể dao động từ kinh tế tiếp xúc với giao dịch cũng như tiếp xúc với dịch. Chương trình này được thiết lập để trang bị cho sinh viên với kinh nghiệm quốc tế trong việc tìm hiểu và áp dụng các khái niệm khác nhau của lĩnh vực rộng lớn. Chúng bao gồm ngang giá sức mua, khu vực tiền tệ tối ưu và cân bằng lãi suất.