Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 7 Các Bằng Thạc sĩ trong Sinh thái học nông nghiệp 2024

7 Thạc sĩ Các chương trình trong Sinh thái học nông nghiệp 2024

Tổng quat

Lĩnh vực nông học giải quyết mối liên hệ giữa canh tác, sản xuất lương thực và môi trường. Học sinh có thể học cách các quá trình sinh thái và thực hành nông nghiệp tác động lẫn nhau và có thể học cách phát triển và truyền đạt các giải pháp cho các vấn đề khoa học và kinh tế phức tạp.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học môi trường/năng lượng
  • Sinh thái học
  • Sinh thái học nông nghiệp
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học môi trường/năng lượng (7)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập