Keystone logo

18 Thạc sĩ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nghiên cứu y sinh Sinh học phân tử 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Chăm sóc y tế
  • Nghiên cứu y sinh
  • Sinh học phân tử
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (18)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nghiên cứu y sinh Sinh học phân tử

Sinh học phân tử là một lĩnh vực nghiên cứu đề với sinh học ở mức độ phân tử. Một bằng thạc sĩ trong sinh học phân tử là một chương trình liên quan đến bản thân với sự hiểu biết sự tương tác giữa các hệ thống khác nhau của tế bào. Một bậc thầy trong sinh học phân tử nghiên cứu các đại phân tử và cơ chế phân tử được tìm thấy trong các sinh vật sống, chẳng hạn như tính chất phân tử của gen và cơ chế của sự sao chép gen, đột biến, và biểu hiện. Các chương trình thạc sĩ trong sinh học phân tử đòi hỏi một sự kết hợp của cả hai khóa học lý thuyết cũng như các buổi thực hành với mục đích chung là để có một vị thầy làm tròn sẵn sàng cho thị trường việc làm cạnh tranh. Chương trình này chủ yếu là một trung tâm cho những cá nhân có quan tâm đặc biệt trong những thách thức phát triển của vi sinh vật và có một nền tảng trong nghiên cứu sinh học.Các chương trình thạc sĩ được hỗ trợ bởi sự hiện diện của cập nhật công nghệ cũng như các bản đồ di truyền của một số loài khác nhau mà cho phép tương tác ở cấp độ tế bào và phân tử trong lĩnh vực sinh học phân tử. Chương trình có ích trong thời gian như thế này khi các hình thức nghiên cứu khoa học được thực hiện là hướng tới giải mã cấu trúc của phân tử axit nucleic. Một bậc thầy trong sinh học phân tử đã có một loạt các sự nghiệp để lựa chọn như các nhà khoa học sinh học phân tử, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, kỹ thuật y học, kỹ thuật phân tử và các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm lâm sàng. Ghi danh cho một bằng thạc sĩ trong sinh học phân tử, do đó, cung cấp cho sinh viên cơ hội sử dụng quan tâm của họ trong việc giải quyết những thách thức sắp tới trong vi sinh.