Keystone logo

1 Thạc sĩ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa tân tiến Y khoa bổ sung Sức khỏe 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Chăm sóc y tế
  • Y khoa tân tiến
  • Y khoa bổ sung
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa tân tiến Y khoa bổ sung Sức khỏe

Sau khi hoàn tất chương trình đại học, học sinh có thể ghi danh vào một chương trình Thạc sĩ chuyên nghiệp để tiếp tục mục tiêu nghề nghiệp của họ. Con đường này của nghiên cứu được thiết kế để cung cấp cả giáo dục nghiêm ngặt và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lựa chọn học sinh 's.

Một Master Professional trong Nghiên cứu Sức khỏe là gì? Mức độ này chuẩn bị cho sinh viên cho các ngành nghề trong các lĩnh vực y tế. Như vậy, một loạt các môn học nói chung được bao gồm trong chương trình học, từ lớp học về dinh dưỡng và tập thể dục đối với sinh lý và sức khỏe tâm thần. Khi lấy nhau, các khóa học giúp tạo ra một cơ sở của sự hiểu biết đối với mỗi học sinh, mà họ sau đó có thể áp dụng trong các tình huống thực tế trong khi công việc hoặc thực tập làm việc cho các tổ chức y tế liên quan khác nhau. Shadowing chuyên gia y tế cho học sinh cơ hội để khám phá thích hợp của họ trong lĩnh vực này và thậm chí mạng cho cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Có lẽ lợi thế lớn nhất để lấy bằng này là tác động rất bổ ích cho người khác 'sống nó làm cho tốt. Với kiến ​​thức và kinh nghiệm thu được qua con đường này, sinh viên có thể đi vào để có một tác động thực sự đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống của khách hàng hoặc bệnh nhân của họ.

Mỗi trường cung cấp một Thạc sĩ chuyên nghiệp trong nghiên cứu Y tế sẽ có chi phí khác nhau liên quan đến tuyển sinh và đăng ký. Xem thêm thông tin cụ thể về chi phí một chương trình 's có thể được xác định bằng cách liên hệ văn phòng tuyển sinh.

Một Master Professional trong nghiên cứu y tế có thể phục vụ như là một bước đệm để một loạt các sự nghiệp khác nhau. Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của mức độ này là một nghề nghiệp trong sức khỏe nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có thể tìm việc làm như tư vấn cho phòng nhân sự, giúp đảm bảo rằng các công ty và các công ty đang tìm kiếm sau khi phúc lợi của nhân viên của họ đến mức tối đa có thể.Học sinh cũng có thể theo đuổi công việc kiểm toán rủi ro sức khỏe để xác định vị trí và giảm thiểu những thói quen không lành mạnh nơi làm việc. Sinh viên tốt nghiệp những người quyết định họ muốn hành nghề y học có thể có một nền tảng vững chắc về kiến ​​thức tại chỗ cho đào tạo y tế trường học của họ.

Học sinh cho ai một Master Professional trong Nghiên Cứu Sức Khoẻ âm thanh như một sự phù hợp tốt được khuyến khích áp dụng. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi về các chương trình có thể giúp bạn tìm thấy những trường mà sẽ phù hợp tốt nhất cho cả lịch trình của bạn và mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường được lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.