Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 Các Bằng Thạc sĩ trong Sản xuất kịch 2024

3 Thạc sĩ Các chương trình trong Sản xuất kịch 2024

Tổng quat

Các lĩnh vực nghiên cứu dành cho sinh viên sản xuất sân khấu có thể bao gồm các khóa học hàn lâm và kinh nghiệm thực tế.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghệ thuật biểu diễn
  • Sân khấu
  • Sản xuất kịch
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghệ thuật biểu diễn (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập