Keystone logo

48 Thạc sĩ Các chương trình trong Giáo dục Giảng dạy Sư phạm ngôn ngữ 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Giáo dục
  • Giảng dạy
  • Sư phạm ngôn ngữ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (48)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Giáo dục Giảng dạy Sư phạm ngôn ngữ

Bằng thạc sĩ thường là một chương trình nhiều năm tập trung vào một chủ đề cụ thể. Các chương trình này thường được sử dụng như là một sàng lọc các nghiên cứu của cử nhân, và như vậy, họ có xu hướng yêu cầu người nộp đơn đã hoàn thành một văn bằng đại học.

Thạc sĩ Ngôn ngữ giảng dạy là gì? Các khóa học giáo dục thường tập trung vào việc giảng dạy ngoại ngữ. Có rất nhiều giấy chứng nhận cũng có sẵn cho giáo viên nước ngoài tương lai, và các khóa học này thường được tổ chức ở trình độ học vấn cao hơn, thường diễn ra trong quá trình hai đến ba năm. Sinh viên có thể mong đợi gặp các lớp học tham gia vào các nghiên cứu sâu rộng cũng như những người thúc đẩy sự phát triển của kỹ năng giảng dạy thực tế. Các khóa học thông thường bao gồm thiết kế kiểm tra, thực hành chuyên nghiệp, sư phạm và giáo dục của các giáo viên khác. Các khóa học này thường có ở nhiều trường khác nhau, trực tuyến và trong các định dạng lớp học truyền thống.

Người ta có thể mong muốn đi du lịch nước ngoài sau khi tốt nghiệp một chương trình như vậy, nếu như ai đó mong muốn, vì kiến ​​thức thu được trong các khoá học này thường được hướng tới việc giảng dạy ở nước ngoài. Các kỹ năng có được trong trường đại học, chẳng hạn như giữ một lịch trình, làm cho thời hạn và hiển thị cho các cuộc hẹn, thường là dấu hiệu của sự thành công trong bất kỳ liên doanh.

Điều tra chi phí học phí tại một số trường trước khi tiến hành ứng dụng. Quy mô đầu tư của bạn có thể thay đổi từ một cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục này sang cơ sở giáo dục khác.

Sau khi có bằng Thạc Sĩ Ngôn Ngữ, một người tốt nghiệp có thể tiếp tục trở thành nhà nghiên cứu học thuật, quản trị viên trường học hoặc giáo viên ngoại ngữ. Các nhà nghiên cứu thường sử dụng kiến ​​thức và kỹ năng tổ chức để điều tra và giải quyết các vấn đề trong giáo dục. Quản trị viên có thể hướng dẫn các trường học hoặc hướng dẫn giáo viên đồng nghiệp. Các giáo viên thường đi du lịch khắp thế giới để hướng dẫn học sinh bằng ngôn ngữ.

Quá trình tìm kiếm một chương trình thường rất phong phú, vì vậy hãy bắt đầu ngay khi thực tế. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.