Keystone logo

10 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghệ thuật biểu diễn Sân khấu Sáng tác kịch 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghệ thuật biểu diễn
  • Sân khấu
  • Sáng tác kịch
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghệ thuật biểu diễn (10)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghệ thuật biểu diễn Sân khấu Sáng tác kịch

Học sinh quan tâm đến viết sáng tạo có thể có tùy chọn chuyên về viết kịch tại nhiều trường cao đẳng và đại học. Những người đăng ký tham gia chương trình thường nghiên cứu một số bộ phim truyền hình nổi tiếng và học cách kết hợp những gì họ khám phá được vào một vở kịch mới.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.