Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 6 Các Bằng Thạc sĩ trong Rối loạn giao tiếp 2023

6 Thạc sĩ Các chương trình trong Rối loạn giao tiếp 2023

Tổng quat

Sinh viên muốn làm việc với trẻ em và người lớn gặp khó khăn về ngôn ngữ, mất thính lực hoặc các loại thách thức giao tiếp khác có thể muốn theo đuổi bằng cấp về rối loạn giao tiếp. Các khóa học có thể bao gồm thực tập và học thực hành, cũng như các lớp học về ngôn ngữ ký hiệu, giải phẫu học, tâm lý học, v.v.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Chăm sóc y tế
  • Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ
  • Rối loạn giao tiếp
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập