Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Các Bằng Thạc sĩ trong Quyền và nghĩa vụ công dân 2024

1 Thạc sĩ Các chương trình trong Quyền và nghĩa vụ công dân 2024

Tổng quat

Bằng thạc sĩ là một lựa chọn cho sinh viên trước đây có bằng đại học. Có được bằng cấp cho phép các cá nhân tự gọi mình là một chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Nó cũng thường là một điều kiện tiên quyết để có được một văn bằng tiến sĩ.

Thạc Sĩ Công Dân là gì? Một Thạc sĩ Công Dân liên quan đến các khía cạnh thực tế và chính trị của quốc tịch. Điều này bao gồm các luật và luật dân sự, nhiệm vụ của công dân và truyền thống chính trị hay đạo đức. Sinh viên có thể học các khoá học về giao tiếp quốc tế và liên văn hoá, công dân số, trẻ em và phát triển quốc tế, quy hoạch vùng, tái tạo đô thị và nghiên cứu tôn giáo. Các khóa học này thường được thiết kế để dạy học sinh không chỉ về công dân địa phương mà còn ảnh hưởng đến quyền công dân đối với các chính phủ trên thế giới.

Những cá nhân có bằng sau đại học về công dân thường học nhiều kỹ năng giúp họ trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Học sinh có thể học cách quản lý thời gian và dự án cũng như cách tạo ngân sách cho các dự án đó. Các kỹ năng khác bao gồm lãnh đạo, tư duy phê bình và nói trước công chúng, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Chi phí để kiếm được bằng thạc sĩ về công dân sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm trường học mà học sinh theo học và nơi trường đó có. Số giờ tín dụng yêu cầu cũng là yếu tố đưa vào chi phí.

Những người có bằng cấp về công dân có thể chọn từ một loạt các con đường sự nghiệp. Học sinh có thể đi vào luật, quản lý dịch vụ xã hội, hành chính công, chính trị hay quan hệ công chúng. Các công việc phổ biến bao gồm các hòa giải viên, các nhà quản lý tổ chức cộng đồng và các nhà quy hoạch đô thị, tất cả đều sử dụng tổ chức xã hội và chính phủ để theo đuổi những chương trình nghị sự quan trọng cho cộng đồng của họ. Một số sinh viên có thể chọn lấy bằng tiến sĩ và sau đó chạy cho văn phòng chính trị.

Các cơ sở giáo dục trên toàn cầu có thể cung cấp các chương trình trong công dân hoặc các lĩnh vực tương tự. Nhiều người cũng cung cấp các khóa học trực tuyến cho những người cần linh hoạt hơn. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học xã hội
  • Khoa học Chính trị
  • Quyền và nghĩa vụ công dân
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan