Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Các Bằng Thạc sĩ trong Quang phổ học 2023

2 Thạc sĩ Các chương trình trong Quang phổ học 2023

Tổng quat

Quang phổ học là một lĩnh vực mới đầy thú vị trong khoa học tự nhiên. Quang phổ học nghiên cứu và phân tích sự phân tán của ánh sáng của các đối tượng khác nhau. Điều này giúp chúng ta hiểu các thuộc tính của các đối tượng khác nhau, chẳng hạn như khối lượng và thành phần của họ. Thông qua phân tích này, bạn có thể giúp đóng góp và hiểu một số trong những thách thức chính trong các lĩnh vực chính của khoa học, Vật lý.

Có một số cách nghiên cứu quang phổ, và cũng có nhiều tiểu ngành mà từ đó để lựa chọn. Bạn có thể học phổ thông qua Quang và Quang tử, mà sẽ cho phép bạn làm việc với một loạt các công cụ, chẳng hạn như laser và phạm vi của tất cả các loại, và một loạt các lĩnh vực, chẳng hạn như quân sự và Y học.

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy một danh sách các khóa học khác nhau trên toàn cầu - cả hai chương trình tiến sĩ và Thạc sĩ. Vì vậy, có một cái nhìn và xem nếu Quang phổ học là một sự lựa chọn nghề nghiệp có thể cho bạn!

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học tự nhiên
  • Hóa học
  • Quang phổ học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập