Keystone logo

28 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu quản trị Quản trị Quản trị tổ chức 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu quản trị
  • Quản trị
  • Quản trị tổ chức
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (28)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu quản trị Quản trị Quản trị tổ chức

Bằng thạc sĩ là một lựa chọn giáo dục dành cho sinh viên sau khi lấy bằng cử nhân. Loại bằng cấp này thường mất ít thời gian để hoàn thành vì chương trình học được nâng cao và tập trung hơn.

Thạc sĩ Quản trị tổ chức là gì? Mọi doanh nghiệp hoặc tổ chức thành công đều cần những chuyên gia giỏi để giúp họ phát triển một môi trường có chức năng, có cấu trúc. Loại bằng cấp này giúp chuẩn bị cho sinh viên về vai trò lãnh đạo bằng cách học các kỹ thuật quản lý tiên tiến, chiến thuật truyền thông và chiến lược lập kế hoạch. Một số khóa học có thể nghiên cứu nguồn nhân lực, đạo đức, lý thuyết lãnh đạo, tiếp thị, hoặc kỹ năng quản lý tài chính và kinh doanh. Sinh viên với một Thạc sĩ trong chủ đề này nên được chuẩn bị để giúp các doanh nghiệp thành công.

Lĩnh vực nghiên cứu này giúp học sinh hoàn toàn trực giác về lãnh đạo của mình, đây có thể là một công cụ hữu ích trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Học sinh trong môn này cũng có xu hướng có kỹ năng giao tiếp tốt hơn và khả năng tư duy phê bình.

Chi phí của một văn bằng sau đại học thường phụ thuộc vào số lượng các khóa học cần thiết để hoàn thành chương trình. Các trường đại học khác nhau thường có kế hoạch học riêng, vì vậy sinh viên nên liên hệ với các trường để biết thêm thông tin về các yêu cầu ghi danh của họ.

Sinh viên có bằng thạc sỹ về quản trị tổ chức có thể xem xét các cơ hội nghề nghiệp từ nhiều ngành công nghiệp. Các vị trí quản lý và điều hành tổ chức tồn tại trong nhiều lĩnh vực, từ các tập đoàn quốc tế lớn đến các tổ chức phi lợi nhuận hoặc chính phủ. Một số công việc phổ biến khác được tìm thấy trong lĩnh vực này bao gồm làm việc như một người quản lý đào tạo và phát triển, giám đốc bán hàng, nhân viên dịch vụ xã hội, quản lý nhân sự và nhiều hơn nữa. Theo đuổi Thạc sỹ Quản trị Tổ chức có thể giúp sinh viên có thể sử dụng được nhiều hơn so với sinh viên chỉ có bằng cử nhân.

Nhiều trường đại học trên thế giới cung cấp bằng thạc sĩ cho sinh viên đủ tiêu chuẩn. Thông thường, có cả các lựa chọn nghiên cứu bán thời gian và toàn thời gian. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.